top of page

Volwassenen met (een vermoeden van) autisme

Volwassenen met ASS botsen regelmatig op onbegrip en hebben allerlei vragen over hun diagnose. Je ervaart moeilijk​heden in de dagelijkse ordening van activiteiten of het onderhouden van een vlot en open gesprek. Soms voel je je angstig en onzeker of is het moeilijk om duidelijk te maken wat je voelt en nodig hebt.  

Vanuit een oplossingsgerichte en systeemtheoretische visie leggen we het accent op het krachten, competenties en verbondenheid.  Via ons aanbod van coaching en therapie krijg je meer inzicht in jezelf en leer je grenzen aangeven.  

Plannen en organiseren gaat moeilijk, dit geeft stress. 

Ik wil een positieve greep krijgen op mijn autisme.

Ik zoek tips om een gesprek met anderen vlotter laten verlopen.

Hoe kan ik mijn onzekerheid overwinnen?

Soms zijn mijn gevoelens overspoelend.

bottom of page