top of page

Psychotherapie voor volwassenen

Tijdens ons leven wandelen we een hele weg af. Soms werden of worden we geconfronteerd met moeilijkheden die veel ruimte innemen. Om te begrijpen wat er aan de hand is en om ermee te leren omgaan kunnen psychotherapeutische gesprekken helpend zijn. Het doel is afname van de klachten en meer ruimte voor positieve emoties en aangename ervaringen.  


Moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden kunnen heel verschillend zijn: levensvragen, angsten, agressie, depressie en burn-out, verslavingsproblemen, dwanghandelingen, trauma.


De psycholoog/psychotherapeut zal tijdens het eerste gesprek met u overleggen hoe de therapie verloopt en wat u kan verwachten. Indien nodig kunnen ook gezinsleden of andere belangrijke personen uitgenodigd worden voor een gesprek. Steeds in onderling overleg.

bottom of page