top of page

Traumatische gebeurtenissen zijn buiten-gewone gebeurtenissen zoals een ongeval, geweld, een overval of aanranding, een medische ingreep, ziekte, het plots verlies van een dierbare, pesten, verwaarlozing, onverwacht slecht nieuws ontvangen, ….


Als reactie op deze gebeurtenis(sen) kunnen er zich verschillende klachten tegelijk voordoen: je hebt mogelijk last van gedachten, beelden en gevoelens die zich opdringen, zijn er situaties die je kost wat kost wil vermijden. Het kan zijn dat je je gespannen, prikkelbaar of neerslachtig voelt. Je hebt misschien wel woede-aanvallen, huilbuien, in- of doorslaapproblemen en/of concentratieproblemen.


Door de impact van de traumatische gebeurtenis is er een verhoogde waakzaamheid en stress. Vermoeidheid, uitputting en soms ook depressieve klachten doen zich voor. Soms kan je je ook als het ware verlamd voelen, alsof je er even niet bij bent met je gedachte.

Specifieke fobieën ontstaan op een gelijkaardige wijze als PTSS, met dat verschil dat de oorspronkelijke situatie vaak niet levensbedreigend was en vaak vergeten wordt. 

Eye Movement Desensitisation Reprocessing

EMDR is een techniek die gebruikt wordt om het brein te helpen om geblokkeerde herinneringen opnieuw een plaats te geven.


Hoe werkt het?

Tijdens een moeilijke ervaring is het brein even niet in staat om de gebeurtenis te plaatsen en te integreren. Na afloop van de gebeurtenis kan het zijn dat je lichaam nog steeds doet alsof je in de nare gebeurtenis zit, ook al is de gebeurtenis voorbij. EMDR is een mogelijke techniek om deze herinnering opnieuw los te maken en een plek te geven in het brein.


Hoe lang duurt het?

Elk brein is uniek, afhankelijk van hoe jij de gebeurtenis beleefd hebt en verwerkt, wordt de tijd genomen om de herinnering opnieuw los te maken en te integreren in het brein.


Voor wie is het aangewezen?

Het belangrijkste in de sessie is je veilig voelen. Eerst wordt genoeg ruimte gegeven voor de voorbereiding van de sessies. Ook wordt de veilige plek geoefend. Wanneer je er klaar voor bent, kunnen we dan vervolgens overgaan tot EMDR. Belangrijk hierbij is dat jij steeds het stopsignaal kan gebruiken wanneer het te moeilijk wordt.

bottom of page