top of page

Onderwijsondersteuning voor kinderen, jongeren & jongvolwassenen met ASS

Goede ondersteuning op school betekent maatwerk, want elke leerling, elke student is anders. Om tot maatwerk te komen is goede communicatie tussen ouders, school en leerling/student essentieel. Als brugfiguur tussen de schoolomgeving en de thuissituatie wordt met alle partijen besproken wat de mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs zijn om maximale ontplooiingskansen te bieden. Na het intakegesprek kan een traject op maat worden gestart.


Enkele voorbeelden van onderwijsondersteuning:

  • klasbezoek met concrete tips voor de juf en follow-up gesprek met ouders
  • overlegmoment met verschillende partijen op school naar aanleiding van een probleem klasbezoek, update ouders , opvolging van de aanpak op school.
  • intensief op de klasvloer, tussentijds opvolggesprek met alle partners en eindgesprek
  • begeleiden van de overstap van lagere school naar secundair
  • begeleiden van de overstap van kleuterschool naar lagere school

Onderwijsondersteuning is GEEN huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding.

bottom of page