KAIROS  Groepspraktijk 

  Ida Flament

Albert Claudestraat 12

2018 Antwerpen

Kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis hebben soms extra ondersteuning nodig. Ze ontwikkelen, zoals alle kinderen, op hun eigen manier.

Ze hebben enkele bijzonderheden. Hoe meer ze zichzelf en hun omgeving begrijpen, hoe meer plezier ze ervaren en hoe groter de kans is om een positieve toekomst  op te bouwen.

Waarom word ik soms zo boos? Ben ik saai ?


Ik heb geen autisme ! Wat is dat eigenlijk ?


Hoe kan ik spontaan zijn ?