top of page

Therapie voor kinderen en jongeren

De ontwikkeling van kinderen en adolescenten verloopt soms minder vlot. Je maakt je zorgen of hebt het gevoel weinig vat te hebben op het gedrag van je kind.

Therapie kan aangewezen zijn als je kind :
  • verdrietig, neerslachtig of angstig is
  • piekert, nachtmerries heeft of slecht slaapt
  • onrustig, driftig of agressief is
  • gepest wordt, andere pest of schoolmoe is
  • een diagnose van ADHD, ASS of OCD heeft
  • moeilijkheden heeft met contacten en relaties
  • zelfverwondend gedrag stelt
bottom of page