top of page

Gezinstherapie & ouderbegeleiding

In elk gezin loopt het wel eens moeilijk en veel kinderen maken vroeg of laat een lastige periode door. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een(v)echtscheiding, overlijden, schoolproblemen, ziekte of ongeval kunnen het dagelijks le​ven moeilijk maken. Waardoor je machteloos of radeloos gevoel over de situatie krijgt.  Gezinstherapie kan helpen om er terug door te komen. Om elkaar terug te begrijpen. Om terug positieve verbinding te voelen. 


Ouders voelen zich soms onzeker over de opvoeding van hun kind. Bepaalde omstandigheden kunnen deze twijfels vergroten zoals opvallend gedrag bij je kind, scheiding, overlijden, ziekte, verkeersongeluk, verlies van werk,... Pedagogische begeleiding kan helpend zijn om tijdens een moeilijke periode houvast te hebben. 

bottom of page