top of page

Complexe scheiding

Merk je dat na scheiding de spanningen tussen jou en de andere ouder blijven duren of zelfs heftiger worden?

Tuimel je van de ene juridische procedure in de andere?

Voel je je soms wankel of onder druk staan als ouder?

Krijg je al stress als er over de kinderen een beslissing genomen moet worden waarvoor toestemming van beide ouders nodig is?

Ben je bezorgd dat je kinderen lijden onder de spanningen tussen hun ouders?

Sta je machteloos als je merkt dat je kind worstelt met het contact met de andere ouder?

Zou het leven een pak gemakkelijker zijn mocht je wat kunnen veranderen aan de andere ouder?


Als je enkele van bovenstaande vragen bevestigend beantwoordt, maken jij en je kinderen een behoorlijk lastige periode door en is het een hele kunst om gezond te blijven.


Een relatiebreuk gaat dikwijls gepaard met pijn en is vaak een uitloper van eerdere kwetsuren. Partnerschap stopt. Ouderschap eindigt nooit. Elke ouder en ook elk kind heeft zich aan te passen aan de veranderde situatie. Daar waar dit proces moeilijk loopt, duiken vaak frustraties, spanningen en conflicten op.


Op dit complexe speelveld van interacties tussen ouders, kinderen en mensen rondom zoek ik mee naar mogelijkheden en nieuwe perspectieven die ondanks de woeligheid van een scheiding houvast en rust kunnen opleveren. Doorheen het veranderingsproces na scheiding, focus ik vooral op de relatie tussen ouder en kind(eren) en niet zozeer op de relatie of communicatie tussen ouders onderling.


Lynn Nijs, klinisch psycholoog, is gespecialiseerd in begeleiding van ouders in scheidingssituaties.  Haar visie in werken met ouders, kinderen en hun omgeving is gebaseerd op het systeemtheoretische gedachtegoed van Lieve Cottyn. Met deze visie als kompas, gidst zij mensen graag mee naar een leefbare plek.

bottom of page