KAIROS

Groepspraktijk voor  psychotherapie & auti-coaching

  Ida Flament

Albert Claudestraat 12

2018 Antwerpen

KAIROS biedt psychotherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen en koppels.

Het kan dat je angstig bent of somber, dat je verwikkeld bent in relatiemoeilijkheden, of dat je worstelt met opvoedingsvragen, je maakt je zorgen over je kind. Je voelt je onzeker, bent vaak moe of overprikkeld. Dergelijke problemen belemmeren je functioneren, verstoren gezinsrelaties en ondermijnen je welbevinden.

KAIROS is een groepspraktijk met coaches en klinisch psychologen gespecialiseerd in autisme.

Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis kunnen bij ons terecht voor coaching en psychotherapie. Daarnaast kan ouderbegeleiding, koppel- of gezinstherapie aangewezen zijn. Uiteraard kan je je voorkeur aangeven en wordt in onderling overleg bepaald wat een optimaal aanbod is.

KAIROS

 
In de Griekse mythologie is Kairos de jongste zoon van Zeus.

Hij is de personificatie van de "gelegenheid" of "het geschikte moment".

Kairos symboliseert kwalitatieve tijd die niet te meten is.

Kairos biedt kansen voor een doorbraak, voor vernieuwing, 
inzicht en daadkracht. 

Aandacht en rust zijn belangrijke voorwaarden om een kairos-moment te ervaren. 
Albert Claudestraat 12  
2018 Antwerpen